Lietuvos pardavimų asociacijos etikos kodeksas

 • Profesionalumas ir sąžiningumas:
  • Parduodant produktus ar paslaugas, visada elgsimės profesionaliai, laikydamiesi aukštų moralinių ir etinių standartų.
  • Suteiksime objektyvią ir tiksliai pagrįstą informaciją klientams, siekdami jų geriausio poreikių tenkinimo.
  • Laikysimės sąžiningumo ir neskelbsime klaidinančios ar neteisingos informacijos apie mūsų produktus ar paslaugas.
 • Parduodamų produktų kokybė ir teisinis atitikimas:
  • Užtikrinsime, kad parduodami produktai atitiktų aukštus kokybės standartus.
  • Užtikrinsime teisingą ir tikslų informavimą apie produktų funkcionalumą, privalumus ir apribojimus.
 • Privatumo ir duomenų saugumas:
  • Saugosime klientų asmeninę informaciją ir duomenis, laikydamiesi galiojančių duomenų apsaugos įstatymų.
  • Nenaudosime klientų duomenų komercinėms arba netinkamoms veikloms be jų išankstinio leidimo.
 • Konkurencingumas:
  • Konkuruosime sąžiningai ir etiškai, nesiimant neteisingų ar nepagarbios konkurencijos veiksmų.
  • Nekenksminime kitoms įmonėms ar individualiems pardavėjams, o siekdami konkurencinio pranašumo, vadovausimės teisingais verslo principais.
 • Tarpasmeniniai santykiai:
  • Komunikuosime su kulegomis, klientais ir partneriais pagarbiai ir draugiškai.
  • Gerbsime skirtingas nuomones ir suprasime kultūrinę įvairovę, neįžeisdami ar nepasmerkdami kitų žmonių.
 • Nuolatinis tobulėjimas:
  • Visada sieksime tobulėti savo profesijoje ir mokytis naujų pardavimo technikų bei gebėjimų.
  • Skatinsime pardavėjus nuulat tobulinti savo žinias ir įgūdžius per mokymus, seminarus ir kitas švietimo programas.
 • Lietuvos Respublikos įstatymų laikymasis:
  • Laikysimės Lietuvos Respublikos įstatymų ir teisės aktų, susijusių su pardavimais ir verslo veikla. Užtikrinsime, kad visos mūsų veiklos ir praktikos atitiktų taikomus teisės aktus ir reikalavimus.

Šis etikos kodeksas padės Lietuvos Pardavimų Asociacijai palaikyti aukštus etinius standartus, skatinti profesionalumą ir skaidrumą pardavimų srityje bei užtikrinti teisingą ir sąžiningą verslo aplinką.

 

*Etikos kodeksas sugeneruotas naudojantis Chat GPT.